ที่ตั้งโครงการ

โนเบิล เพลินจิต

ถนนเพลินจิต
ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย

สถานที่ใกล้เคียง

การเดินทาง

 • สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต 40 ม.
 • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี 2 กม.
 • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 330 ม.

ร้านค้า

 • เอ็มบาสซี่พาร์คพลาซ่า 260 ม.
 • เพลินจิตเซ็นเตอร์ 510 ม.
 • วิลล่ามาร์เก็ต (เพลินจิตเซ็นเตอร์) 610 ม.

โรงเรียน

 • โรงเรียนนานาชาติมัลเบอร์รี่เฮ้าส์ 490 ม.
 • โรงเรียนศิลปะการนวดไทย 550 ม.
 • มหาวิทยาลัยมหานคร 740 ม.

โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 680 ม.
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 700 ม.
 • โรงพยาบาลตำรวจ 1 กม.